Elin Winsents

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
lisens av norske fartøy i EU-sonen og norske fartøy i færøysk farvann, publisering av j-meldinger, ansvarlig for j-meldingsdatabasen, utkjøring av lister for kvalitetssikring av j-meldingsdatabasen hvert kvartal, IT-koordinator, kontaktperson WebSak, VP/årsverkkartlegging/årsrapport, internasjonal møtekalender og ukerapportering (fredagslisten). Sekretær reguleringsmøtet, veileder instruktør av lærlinger på ressursavdelingen, forværelse/telefon/post, kontaktperson ACOS-web