Eivind Helland Marienborg

E-post: Eivind.Marienborg@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 90 328

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

* torsk, hyse og sei nord for 62°N* kolmule* seismikk* koraler* reke nord for 62°N

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen