Andreas Haugstvedt

E-post:

Avdeling/seksjon: reguleringsseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Norge-EU

Skagerrak- og Nordsjøforvaltning:
- Torsk
- Sei
- Reker
- Rødspette

Industrifiske:
- Tobis
- Øyepål
- Hestmakrell

Breiflabb
Kveite
Sjøtunge
Enkeltsaker inndragning
Bunnfisk EU