reguleringsseksjonen

Ledes av Trond Ottemo. Seksjonen utarbeider blant annet forskrifter som på kort varsel stenger og åpner fiskerier i norske farvann. De ansatte deltar i utviklingen av nye forskrifter og lover som blir endelig vedtatt av Fiskeri- og kystdepartementet. De deltar også i forhandlinger om kvoter i Norge og internasjonalt.


Navn Telefonnummer
Andreas Haugstvedt 400 70 506
Elin Winsents 468 04 156
Elisabeth Borthen 975 86 908
Guro Gjelsvik 900 63 839
Hanne Østgård 468 05 205
Hild Ynnesdal 480 45 390
Hilde M. Jensen 908 12 044
Ida Omenaas Flaageng 980 88 595
Inger-Anne Arvesen 468 02 857
Jørgen Blix Nicolaysen 996 44 225
Kjersti Benedikte Ulvik 458 721 80
Kjetil Øvregaard Østebø 456 01 167
Maja K. Rodriguez Brix 416 91 457
Njål Wang Andersen 906 13 895
Snorri Runar Palmason 468 04 072
Synnøve Liabø 468 02 971
Trond Ottemo 468 03 973

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet