Thord Monsen

E-post:

Telefonnummer: 905 92 863

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av kontrollseksjonen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen