Roger Fosse

E-post: Roger.Fosse@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 13 957

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelinga

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- nasjonal strategisk risikovurdering, månedlig statistikk- nasjonal analysegruppe (NAG)- faggruppekoordinator for informasjonsinnhenting og lagertellingsgruppen- Tableau, koordineringsansvar

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen