Roger Fiksdal

E-post:

Telefonnummer: 913 33 901

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- landingsforskriften, vekt, journal , prøvetrekker
- vekt og andre måleutstyr
- vektmanipulasjon
- faggruppekoordinator for vekt- og veiesystemgruppen
- håndbok i ressurskontroll (kontrollmanual)
- faggruppe etterfølgende kontroll (omsetningskontroll)
- faggruppe - datafangst og analyse
- oppfølging justervesenet

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen