Roger Fiksdal

E-post: roger.fiksdal@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 33 901

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- landingsforskriften, vekt- vekt og andre måleutstyr- vektmanipulasjon- faggruppekoordinator for vekt- og veiesystemgruppen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen