Per Wangensten

E-post: per.wangensten@fiskeridir.no

Telefonnummer: 977 11 421

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- Norge-Russland, kontroll- Norsk-Russisk analysegruppe- havnestatskontroll, kontroll- IUU svarteliste- utveksling av inspektører

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen