Hilde Ognedal

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- nasjonal strategisk risikovurdering, koordineringsansvar- IUU og fiskerikriminalitet, koordineringsansvar- IUU svarteliste- oppfølging bilaterale kontrollavtaler (unntatt Russland)- globalt fangstsertifikat- havnestatskontroll, juridisk- ICCAT- PECCOE- regulering makrellstørje og vassildhavressursloven, forskrift om landings- og sluttsedler (landingsforskriften), forskrift om utlendingers fiske og fangst m.v. i norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn (rapportering, kontroll og havnestatkontroll), forskrift om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.), forskrift om fangstdokumentasjon for makrellstørje (Thunnus thynnus), storøyet tunfisk og sverdfisk, forskrifter om gjensidig inspeksjonsrett for medlemsstatene i kommisjon for fisket i det nordøstlige Atlanterhav, oppfølging reguleringsmøte og reguleringsforskrifter, generell saksbehandling, klagebehandling, juridiske vurderinger og diverse høringer, nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV), prosjekt - vektmanipulasjon, NSRV månedlig rapportering, fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA), FAO - COFI, Norge - EU - bilateral kvoteavtale og arbeidsgruppe, International Monitoring, Control and Surveillance (IMCS) Network, Interpol, UNODC, the North Sea Fisheries Intelligence Group (NA-FIG) - skatt, koordinering av innsats i CDCF/NORAD