Gjermund Birkeland

E-post: gjermund.birkeland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 975 15 937

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- SAGA-Havressurs - oppfølging FMC- oppfølging sjøtjenesten- generell oppfølging av det nasjonale operative ressurskontrollarbeidet.- faggruppekoordinator for gruppen Operative kontroller- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- utveksling av inspektører

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen