Finn Hov

E-post: finn.hov@fiskeridir.no

Telefonnummer: 906 37 002

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- landingsforskriften, journalkravet- faggruppekoordinator for gruppen Etterfølgende kontroller- kontaktperson for toll, skatt og fisk samarbeidet- oppfølging 11-partssamarbeidet- kvoteregister, kontroll- økonomi og regnskapsanalyse

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen