Finn Hov

E-post:

Telefonnummer: 906 37 002

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling
- landingsforskriften, journalkravet
- faggruppekoordinator for gruppen Etterfølgende kontroller (EKP og EKH)
- faggruppen - utbyttekontroll
- faggruppen - vekt
- faggruppen - datafangst og analyse
- kontaktperson for toll, skatt og fisk samarbeidet
- oppfølging 11-partssamarbeidet
- kvoteregister, kontroll
- økonomi og regnskapsanalyse
- forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum (vanntrekkforskriften)
- norsk - russisk analysegruppe
- Norge - Russland, bilateral kvoteavtale og arbeidsgrupper, bilateral kontrollavtale DPU
- fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)
- The North Sea Fisheries Intelligence Group (NA-FIG) - skatt
-
- kontrollmanualen håndbok i ressurskontroll
- utvikling av nytt kvoteregister
-

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen