Finn Hov

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- informasjonsinnhenting, analyse og metodeutvikling- landingsforskriften, journalkravet- faggruppekoordinator for gruppen Etterfølgende kontroller (EKP og EKH)- faggruppen - utbyttekontroll- faggruppen - vekt- faggruppen - datafangst og analyse- kontaktperson for toll, skatt og fisk samarbeidet- oppfølging 11-partssamarbeidet- kvoteregister, kontroll- økonomi og regnskapsanalyse- forskrift om vanntrekk ved landing av pelagisk fanget råstoff til konsum (vanntrekkforskriften)- norsk - russisk analysegruppe- Norge - Russland, bilateral kvoteavtale og arbeidsgrupper, bilateral kontrollavtale DPU- fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA)- The North Sea Fisheries Intelligence Group (NA-FIG) - skatt- - kontrollmanualen håndbok i ressurskontroll- utvikling av nytt kvoteregister-