Bjarne Schultz

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Norge-EU, kontroll, bilateral kvoteavtale og arbeidsgrupper
- NEAFC/PECCOE, kontroll
- NAFO/STACTIC
- oppfølging bilaterale kontrollavtaler (unntatt Russland)
- IMCS Network
- oppfølging av overvåkingstjenesten
- oppfølging av Kystvakten
- oppfølging av Sjøfartsdirektoratet
- oppfølging av bilateralre kontrollavtaler (unntattt Russland)
- koordinering av innsats CDCF/NORAD for REK
- landingsforskriften - vekt - prøvetrekker
- oppfølging tekniske forskrifter (utøvelsesforskriften)
- National Operasjonel risikovurdering (NORP)
- IUU fiske - fiskekriminalitet
- faggruppe - vekt
- havnestatkontroll
- prosjekt - vektmaipulasjon
- etterretning
- oppfølging av kystvakten
- BarentsWatch
- oppfølging av justervesenet
- oppfølging Sjøfartsdirektoratet
- FAO - COFI
- Interpol
- The North Sea Intelligence Group (NA-FIG) - skatt
- koordinering av innsats i CDCF/NORAD for REK
- håndhevelsesveiledning