Bjarne Schultz

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
- Norge-EU, kontroll, bilateral kvoteavtale og arbeidsgrupper- NEAFC/PECCOE, kontroll- NAFO/STACTIC- oppfølging bilaterale kontrollavtaler (unntatt Russland)- IMCS Network- oppfølging av overvåkingstjenesten- oppfølging av Kystvakten- oppfølging av Sjøfartsdirektoratet- oppfølging av bilateralre kontrollavtaler (unntattt Russland)- koordinering av innsats CDCF/NORAD for REK- landingsforskriften - vekt - prøvetrekker- oppfølging tekniske forskrifter (utøvelsesforskriften)- National Operasjonel risikovurdering (NORP)- IUU fiske - fiskekriminalitet- faggruppe - vekt- havnestatkontroll- prosjekt - vektmaipulasjon- etterretning- oppfølging av kystvakten- BarentsWatch- oppfølging av justervesenet- oppfølging Sjøfartsdirektoratet- FAO - COFI- Interpol- The North Sea Intelligence Group (NA-FIG) - skatt- koordinering av innsats i CDCF/NORAD for REK- håndhevelsesveiledning