Bjarne Schultz

E-post: bjarne.schultz@fiskeridir.no

Telefonnummer: 977 18 681

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Norge-EU, kontroll- NEAFC/PECCOE, kontroll- oppfølging bilaterale kontrollavtaler (unntatt Russland)- IMCS Network- oppfølging av overvåkingstjenesten- oppfølging av Kystvakten- oppfølging av Sjøfartsdirektoratet- koordinering av innsats CDCF/NORAD for REK

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen