kontrollseksjonen

Kontrollseksjonen ledes av Thord Monsen. Seksjonen har faglig ansvar for norsk ressurskontroll. Seksjonen utarbeider og følger opp den nasjonale strategiske risikovurderingen, har ansvar for regelverk om landing av fisk, koordinerer tverretatlig samarbeid om kontroll og følger opp bilaterale kontrollavtaler og internasjonalt kontrollsamarbeid.


Navn Telefonnummer
Arild Skulstad 976 99 740
Atle A. Øinas 991 58 708
Bjarne Schultz 977 18 681
Bjørnar Myrseth 977 04 021
Finn Hov 906 37 002
Gjermund Birkeland 975 15 937
Hilde Ognedal 920 89 516
Janne Helen Ruben 909 14 370
Kine Iversen 916 95 913
Line Skjengen 991 54 253
Ole Høstmark 97061329
Per Wangensten 977 11 421
Rebin Tahir
Roger Fiksdal 913 33 901
Roger Fosse 468 13 957
Sigurd Johan Richardsen 468 22 051
Thord Monsen 905 92 863
Åse Berge 934 54 720

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet