kontrollseksjonen

Kontrollseksjonen ledes av Thord Monsen. Seksjonen har faglig ansvar for norsk ressurskontroll. Seksjonen utarbeider og følger opp den nasjonale strategiske risikovurderingen, har ansvar for regelverk om landing av fisk, koordinerer tverretatlig samarbeid om kontroll og følger opp bilaterale kontrollavtaler og internasjonalt kontrollsamarbeid.


Navn
Arild Skulstad
Bjarne Schultz
Bjørnar Myrseth
Finn Hov
Gjermund Birkeland
Hilde Ognedal
Janne Helen Ruben
Johan Ellingsen Wold
Kine Iversen
Ole Høstmark
Per Wangensten
Rebin Tahir
Roger Fiksdal
Roger Fosse
Runa Myrvang
Sigurd Johan Richardsen
Steffen Hauge Wolff
Thord Monsen
Åse Berge

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet