Rune Løvås

E-post:

Avdeling: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
kvalitetssikring/forbedring av saksbehandling i regionene samt generell saksbehandling på fartøy- og deltakerseksjonen, ervervtillatelse, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), leppefisk, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering