Kristin Skurtveit

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
saksbehandling, klagebehandling, regelverk- og utredningsarbeid i tilknytning til deltakerloven, konsesjonsforskriften, fjernfiskeforskriften, strukturkvoteforskriftene, deltakerforskriften