Håvard Holder

E-post:

Avdeling: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling, rådgivning og regelverksarbeid i tilknytning til ervervstillatelser og deltakerspørsmål, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, deltakeravgang, åpen gruppe, leppefisk, kongekrabbe, snøkrabbe, overføring av kvote