fartøy- og deltakerseksjonen

Ledes av Truls Konow. Seksjonens kjerneoppgaver omfatter retten til å drive fiske og fangst med fiskefartøy, herunder behandling av ervervsløyver, konsesjoner og deltakeradganger.


Navn
Cláudia Correia da Silva
Håvard Holder
Jakob Eirik Lothe
Kristin Skurtveit
Rebekka Føllesdal
Rune Løvås
Truls Konow

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet