Kristin Skurtveit

E-post: kristin.skurtveit@fiskeridir.no

Telefonnummer: 913 08 763

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

saksbehandling, klagebehandling, regelverk- og utredningsarbeid i tilnytning til deltakerloven, konsesjonsforskriften, fjernfiskeforskriften, strukturkvoteforskriften m.v.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen