Elisabeth Haavig Bakke

E-post: elisabeth-haavig.bakke@fiskeridir.no

Telefonnummer: 974 32 326

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling, klagebehandling, veiledning, regelverks- og utredningsarbeid i tilnytning til deltakerloven, konsesjonsforskriften, ervervstillatelsesforskriften m.v.

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen