fartøy- og deltakerseksjonen

Ledes av Truls Konow. Seksjonens kjerneoppgaver omfatter retten til å drive fiske og fangst med fiskefartøy, herunder behandling av ervervsløyver, konsesjoner og deltakeradganger.


Navn Telefonnummer
Britt Kristiansen 974 32 251
Cláudia Correia da Silva 974 33 078
Elisabeth Haavig Bakke 974 32 326
Håvard Holder 974 32 127
Jakob Eirik Lothe 909 52 762
Kristin Skurtveit 913 08 763
Rune Løvås 974 32 419
Truls Konow 958 73 420

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet