Hermod Larsen

E-post: hermod.larsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 907 50 311

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: stab i ressursavdelingen

Kontorsted: Vadsø

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Ørtangen 12, 9800 VADSØ

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen