Birgitte Jensen

E-post: birgitte.jensen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 03 287

Stilling:

Avdeling/seksjon: stab ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

forespørsler

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen