Roy Rasmussen

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Sør

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, nordsjøsild, makrell, øyepål, kolmule, tobis, reker, torsk, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag, miljøforum, bifangst, not, trål, snurrevad, åpen gruppe, leppefisk, tang og tare, hummer, kreps, krabbe(taske), teiner, dispensasjon for transport av fisk, dispensasjon ved kjøp av fisk, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, landingsforskriften, tips om ulovligheter, ruser, garn, elektronisk rapportering (ERS), kystfiskeappen, pelagisk, fredningstid, fritidsfiske