Nina Ekrem

E-post:

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Sør

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

planlegging og gjennomføring av havbrukstilsynet i regionen, IK-revisjoner, NYTEK, rømmingstilsyn, IK-akva faggruppe, IK instruktørgruppe, skalldyr, landbasert akvakultur, innlandslokaliteter, driftsplan havbeite, tilbaketrekkingssaker, miljøundersøkelser, SAGA superbruker