Elin Svanes Hjørungnes

E-post:

Avdeling/seksjon: region Sør

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
saksbehandling juridisk bistand. Ressurs-, fiskeri- og havbruksforvaltning