Tina Oen Gaarden

E-post:

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tilsyn og kontroll akvakultur (IK-revisjon og teknisk inspeksjon), rømming av fisk, teknisk regelverk, settefisk, akvakulturregister, klager - tillatelser / lokaliteter, lakselus, Kontaktperson landbaserte akvakulturanlegg