Leni Marie Lisæter

E-post:

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Akvakultur og marin arealforvaltning. Rømmingsinspeksjonar, Nytek, IK-akvarevisjonar, plansaker etter PBL, uttale til saker etter havne- og farvasslova, kystnære fiskeridata, planrelatert akvakulturforvalting.