Wenche Marie Johannessen

E-post: wenche-marie.johannessen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 918 76 846

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Generell ressurskontroll, utbyttegruppen, ERS, risikovurdering.

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen