Roger Aasarmoen

E-post: roger.aasarmoen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 959 18 129

Stilling: seksjonssjef

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ledelse og administrasjon av fagruppe ressurs og fagruppe fartøy og deltager

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen