Kari Silden Tytingvåg

E-post: Kari.Tytingvag@fiskeridir.no

Telefonnummer: 957 20 225

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen