Inger Mette Sefland

E-post: inger-mette.sefland@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 01 439

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll, saksbehandling, kontakt med politi og påtalemyndighet i Sogn og Fjordane, Hordaland, Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt, kontaktperson miljøforum, ansvarlig for informasjonsprosjektet i region vest,

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen