Ina Giil Solheim

E-post: Ina-Giil.Solheim@fiskeridir.no

Telefonnummer: 918 88 890

Stilling: Inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Ressurskontroll

Besøksadresse: C. Sundtsgate 51, 2 etg, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen