Eli Merete Hagen

E-post: eli.hagen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 952 52 200

Stilling: inspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, henvendelser om taretråling, hummer, kystfiskapp, dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk mm faggruppe utbyttekontroll

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen