Ola Midttun

E-post: ola.midttun@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 88 567

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Vest

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

marin arealforvaltning, marine verneplaner, kystnære fiskeridata, GIS

Besøksadresse: C. Sundtsgate 51, 2 etg, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen