Kari Morvik

E-post: kari.morvik@fiskeridir.no

Telefonnummer: 907 34 161

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

planrelaterte oppgaver, marin verneplan, marintbiologisk mangfold, MOM

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen