Hanne Marie Utvær

E-post: hanne-marie.utvar@fiskeridir.no

Telefonnummer: 911 02 779

Stilling: rådgjevar

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

marin arealforvaltning; kystnære fiskeridata, tiltak i sjø, planrelaterte oppgåver, tare, vassforskrifta, handsaming av akvakultursøknadar, fiskerihamner, verneombod i Måløy.

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen