Geir Martin Kvamme

E-post: geir-martin.kvamme@fiskeridir.no

Telefonnummer: 905 13 677

Stilling: seniorrådgjevar

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Vest

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tilsyn og kontroll med akvakultur, NYTEK- inspeksjonar, IK-akvakultur (revisjonar), rømmingsforebygging med mer

Besøksadresse: C. Sundtsgate 51, 2 etg, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen