Caterina Sunde

E-post: Caterina.Sunde@fiskeridir.no

Telefonnummer: 932 92 456

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Vest

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

vannrammedirektivet, tilsyn, driftsplaner, MOM regelverk

Besøksadresse: C. Sundtsgate 51, 2 etg, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen