Anders Ommundsen

E-post: Anders.Ommundsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 480 64 349

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: forvaltningsseksjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen