forvaltningsseksjonen

Ledes av Leni Marie Lisæter.

Navn Telefonnummer
Anders Ommundsen 480 64 349
Anne-Therese Alnæs-Horn 947 81 862
Britt Støylen 918 38 900
Caterina Sunde 932 92 456
Geir Martin Kvamme 905 13 677
Hanne Marie Utvær 911 02 779
Ingerid Bjørkevoll 913 93 269
Jonny Johnsen 916 34 883
Kari Morvik 907 34 161
Kent-Ove Ribesen 913 84071
Kristin Veberg 414 06 864
Kristina Velure 934 90 161
Leif Gunnar Ødegård
Leni Marie Lisæter 990 29 461
Linveig Tveit Bolstad 482 20 415
Mona Bakke Svarstad 916 20 364
Ola Midttun 468 88 567
Tina Oen Gaarden 481 16 726
Torbjørn Bugge 954 01 157

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet