Ole Brevik

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

oppfølging av Nasjonal strategisk risikovurdering