Tommy Johannesen

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

operativ risikovurderingsgruppe NORP, ressurskontroll, faggruppe vekt – ansvarlig for oppfølging i regionen, fritidsfiske