Mia Høgi

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fartøy, manntall, interregional fartøygruppe, instruksarkiv, blad A og B, merkeregister, ervervstillatele, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (havari), deltakeradgang, nybåtordning, overføring av kvote, kondemnering