Kari Silden Tytingvåg

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder Nasjonal Operasjonell Risikovurdering (NORP), operativt kontaktpunkt for Marine Scotland, deltaker i nasjonal analysegruppe (NAG) med Tollvesenet, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet, samarbeid med salgslagene og Kystvakten, ressurskontroll -og koordinering av kontrollaktivitet