Inger Mette Sefland

E-post:

Avdeling/seksjon: fartøy- og kontrollseksjonen i region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
Ressurskontroll, saksbehandling, kontakt med politi og påtalemyndigheten i Vest politidistrikt. kontaktperson miljøforum, samarbeid m/salgslagene. Ulike dispensasjoner etter landingsforskriften. Fartøyforvaltning, herunder merkeregisteret. Samt turistfiske