Vidar Ulriksen

E-post: vidar.ulriksen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 918 98 731

Stilling: regiondirektør

Avdeling/seksjon: region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av region vest

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, 6700 Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen