Tone Teigen

E-post: tone.teigen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 911 38 528

Stilling: rådgjevar

Avdeling/seksjon: administrasjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

AdministrasjonHøyringsuttale i utsleppssakerFellingsløyve på skadedyr, sel/kobbe

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen