Du er her:

Solveig Anita Kristine Seljemo

E-post: solveig.seljemo@fiskeridir.no

Telefonnummer: 916 44 192

Stilling:

Avdeling/seksjon: administrasjonen i region Vest

Kontorsted: Måløy

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Gate 1, nr. 108, Måløy

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen