Leni Marie Lisæter

E-post:

Avdeling/seksjon: kyst- og havbruksseksjonen region Vest

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

akvakultur og marin arealforvaltning, rømmingsinspeksjonar, Nytek, IK-akvarevisjonar, plansaker etter PBL, uttale til saker etter havne- og farvasslova, kystnære fiskeridata, planrelatert akvakulturforvalting