Svein Hadland

E-post:

Telefonnummer: 959 74 595

Stilling: førsteinspektør

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i region Sør

Kontorsted: Egersund

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

ressurskontroll, nordsjøsild, makrell, NVG-sild, øyepål, kolmule, tobis, reker, torsk, sei, makrellstørje, arbeid mot salgslag, miljøforum, bifangst, not, trål, snurrevad, åpem gruppe, leppefisk, tang, tare, hummer, kreps, krabbe (taske), einer, dispensasjon for transport av fisk, dispensasjon ved kjøp av fisk, fiskeforsøk og redskapsutvikling, teknisk regelverk, rødlistearter, turistfiske, beslag av redskap, samarbeidsaksjoner, samtidighetskravet, tips om ulovligheter, ruser, garn, elektonisk rapportering /ERS), kystfiskeappen, låssetting med not/samfiske, pelagisk, partråling, fredningstid, fritidsfiske

Besøksadresse: Strandgaten 56, 4370 Egersund

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen